createspace.sk
Fasády
Fasáda ako vonkajší obal budovy vytvára prvý vizuálny kontakt so stavbou. Vyjadruje prístup, štýl, funkciu, dobu a architektúru diela, ktorú ukrýva. Bez ohľadu na vnútorný objem rieši otázku, či zapadať alebo naopak vynikať v zasadenom prostredí. Podľa povahy a podmienok bezprostredného okolia sa často musí prispôsobiť daným kritériam, no určite by mala vytvárať z estetického […]