createspace.sk
Dizajn náramkových hodiniek Say Time
Say Time - kontrast k masovej výrobe Žijeme vo svete nekonečnej masovej výroby. Naše prostredie je presýtené najrôznejšími predmetmi - a predsa máme pocit, že nám niečo chýba. Nedostatok času je každodenným fenoménom a pohľad na hodinky nám to pravidelne pripomína. Dnes si však predstavíme projekt, ktorého cieľom je iný prístup k výrobe – kontrastný s rýchlosťou, ktorá je […]