createspace.sk
Chátrajúca Slovenská moderna
Stavby, ktoré vznikli v 60tych rokoch sa na Slovensku bohužiaľ netešia veľkej popularite. Slovenská moderna bolo jedinečné obdobie, keďže práve v tom čase vznikali mnohé dôležité verejné budovy, ktoré mali slúžiť občanom a štátným inštitúciám. Slovenská moderna a jednolivé stavby sa stali ikonami svojej doby. Teraz stavby ako Istropolis, hotel Kyjev alebo nedávno zbúraná autobusová stanica […]