createspace.sk
Bytový dom v tvare osmičky “8 House”
https://www.youtube.com/watch?v=MAPEioSNvDc Unikátný koncept Tento odvážny bytový dom vyrástol na okraji Kodane. Ako je už zvykom, pomenoval Bjarke Ingels svoj nový projekt podľa jeho zaujímavého tvaru, ktorý má budova.