createspace.sk
Bytový dom v tvare hory “Mountain Dwellings”
https://www.youtube.com/watch?v=22ouOvKN6FM Originálny koncept Bytový dom je budova určená na bývanie, ktorá sa skladá zo štyroch a z viacerých bytov so spoločným hlavným vstupom z verejnej komunikácie. Takto znie definícia bytového domu. Projekt v Kodani však túto definíciu ignoruje a vytvára novú unikátnu formu bývania. Zadaním projektu bola realizácia bytového domu a taktiež realzácia parkovacieho domu. Nakoniec […]