createspace.sk
Bicykle skonštruované podľa kresieb ľudí
https://www.youtube.com/watch?v=_a-3zIUclHo Ľudia kreslili bicykle spamäti, umelec z ich malieb vyrába 3D modely. Vezmite si pero a papier a spamäti nakreslite bicykel. Máte na to dve minúty. S takouto požiadavkou vyrukoval taliansky dizajnér Gianluca Gimini počas šiestich rokov na viac než 500 ľudí. Dnes z ich kresieb vyrába trojrozmerné modely bicyklov. Asi štvrtine z opýtaných sa naozaj podarilo […]