cplan.gr
Προδημοσίευση νέου Προγράμματος Επιδότησης για Υφιστάμενες Επιχειρήσεις – «ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΔΥΝΑΜΙΚΑ»
Το Πρόγραμμα «ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ∆ΥΝΑΜΙΚΑ» εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 και έχει ως βασικό στόχο την αναβάθμιση …