cowicitycreators.wordpress.com
Tønder midtbyplan – fra stedsspecifikke potentialer til realisérbar helhedsplan
COWI’s tværfaglige byudviklingsteam har hjulpet Tønder Kommune, Realdania og øvrige parter bag Tøndermarskinitiativet med at komme et afgørende skridt videre i opgraderingen af Tønder by med …