cowicitycreators.wordpress.com
Introduktion til cost-benefit-analyser – med fokus på skybrudsprojekter
Cost-benefit-analyser bliver af mange kommuner og forsyninger anvendt til at vurdere klimatilpasningsprojekter som en del af beslutningsgrundlaget. KLIKOVAND har derfor bedt COWI om at udarbejde en…