cowicitycreators.wordpress.com
Urban jordfordeling – optimér fortætning og frigør mere værdi på byens arealer!
Byerne vokser og befolkningstætheden øges. Derfor er rigtig anvendelse af byernes arealer et vigtigt element i udviklingen. Når vi udvikler vore byer, er vi blevet gode til at tænke bæredygtigt ved…