cowicitycreators.wordpress.com
Kommer Europas første plussby i Norge? // Is Europe’s first ‘PlusCity’ Norwegian?
Also available in English. Sollihøgda plussby er et ambisiøst miljøprosjekt som utvikles for å styrke Osloregionens fremtidens behov. I dag er Avtjerna et ubebodd skogsområde. En ny stasjon på Avtj…