cowicitycreators.wordpress.com
Hvad kan du bruge tilgængelighedsanalyser til?
Trafikale tilgængelighedsanalyser har mange anvendelser som planlægningsredskab og er efterspurgte i mange sammenhænge. De kan være med til at tegne et billede af den generelle mobilitet og bl.a. a…