cowicitycreators.wordpress.com
Digital formidling af bevaringsværdige bygninger i Rudersdal Kommune
Rudersdal Kommune har kortlagt bevaringsværdien for mere end 16.000 bygninger. Oplysningerne om bygningernes arkitektur, kulturhistorie, originalitet og stand bruges blandt andet til kommunens bygg…