cowicitycreators.wordpress.com
Udvikling af strandene langs den danske Riviera
I COWIs byudviklingsteam har vi sammen med Visit Nordsjælland, 4 Nordsjællanske kommuner og Naturstyrelsen igangsat projektet “Strandene langs den danske Riviera”. Formålet med projekte…