cowicitycreators.wordpress.com
God byudvikling bygger på tillid mellem aktører
Der findes ingen faste definitioner på strategisk byledelse – også selvom det er et meget brugt begreb. Fundamentet for strategisk byledelse er den vision, som byudviklingen skal sigte imod. Det gø…