cowicitycreators.wordpress.com
Beskeden sammenhæng mellem parcelhuses energistandard og beboernes sundhed
Ny analyse har undersøgt sammenhængen mellem parcelhuses energimærke og beboernes sundhed. Analysen, som COWI har lavet for Energistyrelsen, er den hidtil mest detaljerede undersøgelse af området i…