cowicitycreators.wordpress.com
Analyse af udfaldsramte dagpengemodtagere i Aalborg kommune
Aalborg Kommune har som mange andre kommuner landet over særlige udfordringer med henblik på at sikre, at gruppen af langtidsledige borgere kommer i beskæftigelse. For at imødegå de særlige udfordr…