cowicitycreators.wordpress.com
Nyt inspirationskatalog: Anvendelse af tomme grunde
Med den særlige indsatspulje til byfornyelse og nedrivninger fra 2010 og 2011 er der nedrevet ca. 3.500 skæmmende bygninger, mens ca. 1.325 er blevet istandsat i 39 kommuner. COWI har for Ministeri…