cowicitycreators.wordpress.com
Partnerskab om udvikling af Vordingborgs handelsstrøg
Vordingborg Kommune har fokus på udvikling af Algade, handelsstrøget i Vordingborg Bymidte. Kommunen har dannet et partnerskab sammen med grundejere, handelsliv, banker, erhvervsmæglere, kulturaktø…