cowicitycreators.wordpress.com
Ejendomsret: Kan en tandlægeregning besværligøre varmeforsyning til nyt boligområde?
COWI samarbejder med både forsyningsselskaber og kommuner i forbindelse med byudviklingsprojekter. COWIs landinspektører bliver ofte inddraget i projekterne, da der kan opstå juridiske problemstill…