cosminstefanescu.ro
La inceput a fost… – Sange balcanic (139) poem
cuvântul a lăcrimat pe foaie şi un şuvoi nesfârşit de dureri s-au aşternut în scrisul diafan.