cosminstefanescu.ro
Labirintul gândurilor – Sânge balcanic (20)
de Cosmin ŞTEFĂNESCU Negreşit, m-am adâncit stupid În amalgamatul labirint al gândurilor: Fireşte, nu voi uita s-admit Că tristeţea-i un loc al zidurilor. ––––––…