corneliadahlberg.wordpress.com
Strålande info september
Från Kalle Hellberg Info nr 19-11, den 20 sept