corneliadahlberg.wordpress.com
En våldtäkt kan aldrig vara oaktsam
Av Olle Ljungbeck Nyligen sänkte en hovrätt straffet för en våldtäktsman med flera månader. Rubriceringen var oaktsam våldtäkt! Kan överhuvudtaget en våldtäkt vara oaktsam? Själva ordet innebär ju …