corneliadahlberg.wordpress.com
Mer om Barcelona-avtalet
Många läsare intresserar sig fortsatt för det för de flesta okända, men inte desto mindre omvälvande Barcelona-avtalet. Eftersom det förtigs i propagandamedia i diktaturen Sverige finns all anledni…