copsincyberspace.wordpress.com
Jeugd internet onveilig
Meer dan tachtig procent van de Nederlandse 30-minners bekommert zich nauwelijks om hun online privacy. Ze gebruiken hetzelfde wachtwoord voor al hun accounts en maken geen backups, zo bericht Spit…