copernicus-project.org
MISJE STRATOSFERYCZNE W RAMACH NEAR SPACE CONFERENCE
near space conference to forum wymiany wiedzy między pasjonatami amatorskiej eksploracji stratosfery. Darmawa konferencja dla wszystkich zaainteresowanych.