cookandlove.it
I taralli caserecci calabresi di Mamma Rita.
A casa nostra i taralli si fanno tutte le settimane. Mamma dice sempre “si tiani guliu o t’ani puntiddra u stomacu, nu taraddru ci vò sempi ara casa” trad. “se hai voglia di…