connectiv.wordpress.com
Willem van der Velde jr. Schepen in de storm, 1660
Willem van der Velde the Younger, Ships in a gale, 1660. Romantiek avant la lettre. De term ‘romantisch, romantiek’ komt voor in ‘Les Rêveries du promeneur solitaire’ van Je…