congnghecaocap.com
Những lợi ích từ việc đào tạo từ xa trong thời đại công nghệ 4.0 - Công Nghệ Cao Cấp
Đào tạo từ xa (Distance learning) cũng giống như đào tạo và học tập trực tuyến (E-Learning), giáo viên và người học không ở trong cùng một lớp mà ở những địa điểm khoảng cách khác nhau, giáo viên và người học kết nối trực tuyến với nhau thông qua mạng máy tính và các …