conggiaovn.com
Ý nghĩa của tro trong ngày Lễ Tro? | Báo Công Giáo
Tro dùng trong phụng vụ có từ thời Cựu Ước. Tro biểu tượng cho sự u buồn, cái chết và sự thống hối. Chẳng hạn, trong sách Esther, Mordecai mặc …