conggiaovn.com
Xúc động Linh mục Georges Ansos 94 tuổi về với Chúa trong áo lễ | Báo Công Giáo
Linh mục Georges Ansos 94 tuổi khi ngài trên đường đem Mình Thánh Chúa đến cho người bệnh đã tạo xúc động mạnh trong lòng giáo dân. тαиg lễ của ngài được cử hành ngày thứ sáu 29 tháng 11 lúc 15 giờ tại nhà thờ chính tòa Auch, tỉnh Gers. Ngài dâng thánh lễ …