conggiaovn.com
Truyền hình trực tiếp Lễ hai thánh Phêrô và Phaolô - làm phép và trao dây Pallium | Báo Công Giáo
Ban Việt ngữ của Vatican News (nguyên là Radio Vatican) sẽ truyền hình trực tiếp, với thuyết minh tiếng Việt, Thánh Lễ ĐTC Phanxicô cử hành trọng thể kính hai …