conggiaovn.com
Trong năm mới, con người thường xin với Thiên Chúa điều gì? | Báo Công Giáo
Chúng ta kinh nghiệm cuộc sống con người luôn thiếu thốn, bếp bênh. Người giàu tuy không thiếu tiền, nhưng có khi tâm hồn chất chứa nhiều ưu phiền bất hạnh; …