conggiaovn.com
Tháng Năm Được Gọi Là Tháng Đức Mẹ. Tại Sao Vậy? | Báo Công Giáo
Thực ra trong một năm, có tới mấy tháng dâng kính Đức Mẹ lận. Ngoài tháng Năm (tục gọi là tháng hoa) và tháng Mười (tháng Mân côi), tại vài …