conggiaovn.com
Tại sao Tháng Tám là tháng tôn sùng Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ Maria? | Báo Công Giáo
Tháng Tám từ ban đầu đã có lễ kính đặc biệt Đức Trinh Nữ Maria vì ơn xin chấm dứt Thế Chiến II và biến cố Đức Mẹ hiện ra …