conggiaovn.com
Phép lạ: Nhà thờ cháy rụi nhưng sách Thánh vẫn còn nguyên | Báo Công Giáo
Ngôi nhà thờ ‘Freedom Ministries Church’ ở Grandview, West Virginia đã bị cháy gần hết hôm Chúa Nhật vừa qua, nhưng bộ Kinh Thánh và những cây Thánh Giá hầu …