conggiaovn.com
Nhà thờ kiếng tại giáo phận Orange sắp được thánh hiến | Báo Công Giáo
Ngày 17/7 tới đây, nhà thờ chính tòa Chúa Kitô, quen được gọi là nhà thờ kiếng, của giáo phận Orange, Nam California, sẽ được thánh hiến. Lễ thánh hiến …