conggiaovn.com
Nhà thờ gần 300 tuổi cổ xưa nhất Sài Gòn | Báo Công Giáo
Chợ Quán được xây dựng năm 1720 và nhiều lần bị tàn phá do chiến tranh, loạn lạc. Nhà thờ Chợ Quán (đường Trần Bình Trọng, quận 5) khi mới …