conggiaovn.com
Nhà nước Trung Quốc xóa bỏ các từ 'Thiên Chúa, Thánh Kinh và Chúa Kitô' khỏi các sách cho trẻ em | Báo Công Giáo
Nhà nước Trung Quốc đã ra lênh xóa bỏ các từ “Thiên Chúa”, “Thánh Kinh”, “Đức Kitô” khỏi các sách cho trẻ em tiểu học. Vào đầu năm nay khi …