conggiaovn.com
Lễ Cưới Công Giáo: Nét văn hóa tốt đẹp của nhân loại | Báo Công Giáo
Chiều hôm nào tiếng hát bay cao, quỳ bên nhau trước Đấng Tối Cao, hứa yêu nhau trao câu thề chung sống trọn đời… (Diễm tình ca) Đi giữa muôn …