conggiaovn.com
Hi Hữu Hai Anh Em Song Sinh Được Thụ Phong Linh Mục Trong Cùng Một Ngày | Báo Công Giáo
Hai anh em sinh đôi Giacomo và Davide Crespi đã luôn ở bên nhau, và ngày 25 tháng 5 năm 2019 vừa qua cũng không khác: Cùng với ba người …