conggiaovn.com
Gợi ý xét mình xưng tội trong Mùa Chay 2019 của ĐTC. Phanxicô
“Cách tốt nhất để bảo vệ tâm hồn là xét mình mỗi ngày, để xem mình đã làm điều gì xấu, đã thiếu sót điều gì tốt đối với Chúa, …