conggiaovn.com
Đức Mẹ Hiện Ra Tại Lộ Đức Năm 1858 | Báo Công Giáo
Lộ Đức là một thành phố nhỏ thuộc tỉnh Pyréné nước Pháp. Dân số chừng bốn ngàn người. Phía sau thành phố là một triền núi khá cao là ngọn …