conggiaovn.com
Đức Cha quỳ xin Cha mới Chúc Lành, một hình ảnh thật đẹp nơi vị mục tử | Báo Công Giáo
Cuối buổi lễ Truyền Chức Linh Mục cho thầy Dominic Đạt Phùng Mai Lượng, OSB, do Đức Giám Mục Dallas là ĐC Edward Burns, D.D. chủ tế, một sự kiện …