conggiaovn.com
Chính phủ Ai cập sửa chữa và phục hồi lại 500 nhà thờ | Báo Công Giáo
Các tòa nhà bị phá hủy bởi nhóm ‘Huynh đệ Hồi giáo’ Theo bản tin ngày 17 tháng Mười Hai, 2018, của Hãng thông tấn Fides, nhân dịp khởi động …