conggiaovn.com
Cha Long bị xuyên tạc bất công | Báo Công Giáo
Kính chào quý Cha, Hôm qua con kinh ngạc nghe nói cha Giuse Trần Đình Long phản ứng tiêu cực trước lệnh thuyên chuyển. Con đã cố gắng tìm xem …