conggiaovn.com
Câu chuyện "tượng Đức Mẹ bị vỡ”: từ bãi rác đến cuộc rước kiệu ở Chicago | Báo Công Giáo
Ông Kevin Matthews nhặt được “tượng Đức Maria bị vỡ” bên ngoài một bãi rác tại một cửa hàng bán hoa, phủ đầy rác và bị nứt làm đôi. Ông …