conggiaovn.com
Bom nổ trong nhà thờ lúc có thánh lễ sáng Chúa Nhật làm 20 người chết 81 bị thương
Vào lúc 8:45 sáng, giờ điạ phương, ngày 27 tháng 1 năm 2019, hai quả bo.m đã phát n.ổ tại một nhà thờ Công Giáo miền Nam Phi Luật Tân …