conggiaovn.com
Ai Cập tuyên án 30 người đàn ông trong âm mưu đặt bom nhà thờ
Ba mươi người đàn ông đã bị kết á.n vào hôm thứ Bảy 30/3. Nhẹ nhất là 10 năm t.ù. Nặng nhất là t.ù chung thâ.n vì tham gia vào …